Contact information - Kontakt

PolonaPolona, d.o.o.
Na trati 11, 1000 Ljubljana
Slovenia - EU
VAT # / ID za DDV : SI 17225400
Registration # / Registrska št.: 2197545000

Studio
Koprska 94, 1000 Ljubljana
Slovenia - EU
tel: +386 64 178 110
sales@polonapolona.com