Potrošnik ima pravico, v 14 dneh od prevzema blaga odstopiti od pogodbe, brez navedbe razloga za svojo odločitev.
Svojo odločitev mora sporočiti na naslov hello@polonapolona.com in pripeti Obrazec za odstop od pogodbe izdelkov, ki je na voljo tukaj.

Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema naročenega blaga. 
Blago se mora poslati prodajalcu s priporočeno pošiljko, najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe.

Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek osnovnega pošiljanja in vračila blaga (poštnina).

Vračilo vplačila na TRR, PayPal ali CC bo izvedeno najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema vrnjenega blaga.
Na TRR uporabnika, na PayPal ali CC se vrne vplačani znesek, zmanjšan za stroške poštnine.

Zaradi zagotavljanja točnosti in pravočasnosti vračila, se vračilo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva drug način in če zaradi tega ni dodatnih stroškov. 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe skupaj z Obrazcem za odstop, se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.